ชื่อ-สกุล
นายนรเศรษฐ์ มุรธามงคลกุล
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
e-mail
 -
หมายเลขโทรศัพท์
 055826044

โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214